مسابقات سازه های ماکارونی sbc
1392/10/14
 
نخستین مسابقه ی دانش آموزی SBC
 
نخستین مسابقه ی دانش آموزی SBC درسطح مدارس راهنمایی و متوسطه سراسر کشور برگزار می گردد. این مسابقه در سه گرایش هدفمند – راندمانی و سنگین برگزار می گردد و تیم های شرکت کننده می توانند با ارائه ی سازه های خود در هر یک از گرایش ها به رقابت با یکدیگر بپردازند . زمان اجرای مسابقه ی SBC 24 و ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۲می باشد.مدارس سراسر کشور با در نظر گرفتن شرایط شرکت در مسابقه می توانند تیم های خود را تشکیل داده و در زمان اعلام شده ثبت نام نمایند .این مسابقات که از طرف دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار می شود وجوایز ارزنده ای دارد. دانش آموزان علاقمند جهت ثبت نام به پژوهشسرای صائب مراجعه وثبت نام نموده تا جهت تشکیل تیم وآموزش آنها اقدام گردد. آخرین مهلت مراجعه وثبت نام جهت آموزش 92/10/20 میباشد. سایر شرایط وچگونگی شرکت در مسابقه از طریق پژوهشسرای صائب به اطلاع خواهد رسید.
قبلی 1 بعدی