1394/8/9
برنامه های آزمایشگاه های زیست - فیزیک - شیمی پژوهش سرای صائب را از فایل پیوست دریافت کنید.


فایل های پیوست :

کلاس آزمایشگاهدانلود
برنامه فعالیت آزمایشگاهی در زمینه تشریح
1394/2/2
هزینه برای هر دانش آموز
مکان          
ساعت
شرح آزمایش
پایه تحصیلی و رشته
 
تاریخ
 
 
ده هزار تو مان
پژوهش سرای صائب
17-15
تشریح کبوتر
دانش آموزان دختر پایه دوم و سوم دبیرستان رشته تجربی
2/2/94
 
 
 
ده هزار تو مان
پژوهش سرای صائب
17-15
تشریح کبوتر
دانش آموزان پسر پایه دوم و سوم دبیرستان رشته تجربی
7/2/94
ده هزار تو مان
پژوهش سرای صائب
17-15
تشریح قورباغه
دانش آموزان دخترپایه دوم و سوم دبیرستان رشته تجربی
9/2/94
 
 
 
ده هزار تو مان
پژوهش سرای صائب
17-15
تشریح قورباغه
دانش آموزان پسرپایه دوم و سوم دبیرستان رشته تجربی
14/2/94
ده هزار تو مان
پژوهش سرای صائب
17-15
مقطع گیری از ساقه گیاهان تک لپه و دو لپه
و رنگ آمیزی مضاعف
دانش آموزان دختر پایه دوم و سوم دبیرستان رشته تجربی
16/2/94
ده هزار تو مان
پژوهش سرای صائب
17-15
مقطع گیری از ساقه گیاهان تک لپه و دو لپه
و رنگ آمیزی مضاعف
دانش آموزان پسر پایه دوم و سوم دبیرستان رشته تجربی
21/3/93
ده هزار تو مان
پژوهش سرای صائب
17-15
مقطع گیری از برگ گیاهان تک لپه و دو لپه
و رنگ آمیزی مضاعف
دانش آموزان دختر پایه دوم و سوم دبیرستان رشته تجربی
23/2/94
ده هزار تو مان
پژوهش سرای صائب
17-15
مقطع گیری از برگ گیاهان تک لپه و دو لپه
و رنگ آمیزی مضاعف
دانش آموزان پسرپایه دوم و سوم دبیرستان رشته تجربی
28/2/94
 
 
توجه:  مدارس از دانش آموزان علاقه مند حداکثر دو روز قبل از تاریخ اعلام شده ثبت نام بعمل آورده و به پژوهش سرا معرفی کنند .
ظرفیت هر آزمایشگاه 15نفر می باشد و اولویت با دانش آموزانی است که زودتر ثبت نام کنند.
 
 
آزمایشگاه
1393/12/6
به اطلاع می رساند آزمایشگاه های مجهز و کارشناسان خبره در رشته های زیست ،شیمی ،فیزیک پژوهش سرای صائب آماده همکاری با کلیه مدارس دولتی و غیر انتفاعی جهت انجام آزمایش های مربوط می باشد جهت تعیین نوبت و اعزام دانش آموزان با پژوهش سرا هماهنگی لازم را به عمل آورید و یا با شماره تلفن های 32363156-3234253-32351150 نوبت دریافت نمایید.
برنامه کلاسهای آمادگی مسابقات آزمایشگاهی
1393/8/18
برنامه کلاسهای آلمادگی مسابقات آزمایشگاهی در سال تحصیلی 93-94 پژوهشسرای صائب


فایل های پیوست :

آزمایشگاهدانلود